Gör vår konvention till lag!

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020.
Nu är det dags för oss.
Vi vill att FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
också ska bli lag i Sverige.

När barnkonventionen blev lag,
började alla prata om barns rättigheter.
Det är bra.
Nu är det dags att
funktionsrättskonventionen blir lag.

Det arbetar vi för
tillsammans med flera andra organisationer.

Artikel uppdaterad:
2020.12.09