STIL samarbetar med flera forskare
och andra organisationer
för att göra undersökningar,
presentera dem 
och försöka påverka samhället med kampanjer.

Här är några exempel:

 • Christine Bylund, forskare vid Umeå Universitet
  Hon skrev ”Innan levde jag, nu existerar jag”.
  Där berättar 9 personer vad som händer
  när man förlorar sin assistans.
 • Niklas Altermark och Hampus Nilsson
  båda forskare vid Lunds universitet.
  De skrev ”Det handlar om miljarder”,
  som handlar om hur man beräknar fusk
  inom den personliga assistansen
  på ett sätt som är fel.
 • Mattias Näsman, forskare vid Umeå universitet.
  Han skrev ”Konsekvenser av indragen assistansersättning”.
  Den visar hur kostnader flyttas 
  från staten och kommunerna
  till assistansanvändare och deras familjer. 
  De mår då sämre.
  De får mindre lön
  och det försämrar deras möjlighet att arbeta.
 • Riksföreningen JAG och STIL 
  startade våren 2018 kampanjen #iam.
  Det är korta personliga berättelser
  om vad ett jämlikt liv är.
  Du hittar dem på hemsidan
  www.iamstories.se
 • Utan assistans stannar livet”.
  Det var en stor kampanj 
  som STIL gjorde tillsammans med
  många andra föreningar.
 • ”Vad är goda livsvillkor?”
  Det är STILs och Riksföreningen JAGs förklaring
  av begreppet goda levnadsvillkor.
Artikel uppdaterad:
2021.01.18