Lön, OB- och jourersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. I mars får du lön för den tid du arbetat i februari till exempel. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB- eller jourersättning enligt kollektivavtalet. Semesterersättningen ingår i detta belopp.

För att vi ska kunna betala ut din lön måste du registrera ditt konto på Swedbanks hemsida.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Du loggar in med ditt Bank ID. Har du Nordea eller Swedbank kan du välja att få din lönespecifikation i din internetbank.

När får jag min lön?

Under 2023 kommer din lön:

 • 25 januari 
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 25 april
 • 25 maj
 • 23 juni
 • 25 juli 
 • 25 augusti 
 • 25 september
 • 25 oktober
 • 24 november
 • 22 december

Frivillig skatt och skattejämkning

Du som vill att STIL ska dra mer skatt än vad som står i skattetabellen, behöver meddela det till STILs löneavdelning. Numera behöver du göra det varje år, inför varje årsskifte. Det är viktigt att du berättar hur mycket mer i skatt du vill att STIL ska dra varje månad.

Du som ansökt om skattejämkning hos Skatteverket och inte vill ha den kvar behöver själv meddela Skatteverket att jämkningen ska upphöra. I annat fall drar STIL skatt enligt uppgifterna från Skatteverket.

Har du frågor, kontakta gärna lon@stil.se.

Artikel uppdaterad:
2023.06.29

Länkar