Det finns planer på att förändra LSS,
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
År 2019 presenterades en utredning med förslag.
Den var inte bra, tycker vi.

Därför skrev vi vårt eget förslag;
LSS 2.0 – STILs förslag till en modern lagstiftning.

Vi föreslår två saker:

  • En förändrad behovsbedömning
  • Att staten får huvudansvaret för assistansen,
    men att stat och kommuner delar på kostnaderna.
Artikel uppdaterad:
2021.01.18