LSS 2.0 – STILs förslag till en modern lagstiftning

LSS 2.0 – STILs förslag till en modern lagstiftning, är vårt alternativförslag till LSS-utredningen som presenterades 2019. STIL insåg tidigt att utredningen inte verkade förstå vad personlig assistans eller självbestämmande är. Det var nödvändigt för oss att lägga fram vår lösning på de problem som finns. Vår lösning består av två delar, båda är lika viktiga:

  • En förändrad behovsbedömning. Syftet med personlig assistans att vi ska kunna leva självbestämt i samhället. Bedömningen ska utgå från vilka kvalitativa, kvantitativa och kontinuerliga behov vi har.
  • Statligt huvudmannaskap med delad finansiering. Bedömningen av personlig assistans ska göras lika över hela landet. Men av många skäl behöver staten och kommunerna dela på kostnaden, precis som de gör idag.

Här kan du läsa LSS 2.0 – STILs förslag till en modern lagstiftning i PDF-format. Just nu arbetar vi med att förfina våra förslag. Vi tar helt enkelt fram LSS 2.1. 

Artikel uppdaterad:
2021.04.19