LSS 2.1 – STILs förslag till stärka rätten till ett självbestämt liv

LSS 2.1 är STILs förslag till hur LSS och rätten till personlig assistans behöver skrivas om för att Sverige ska följa FN:s funktionsrättskonvention. Funktionsrättskonventionen definierar nämligen vad personlig assistans är. Den beskriver också hur bedömningen av behov ska gå till.

Vi lanserade förslaget under ett seminarium på Almedalsveckan 2022. 

Kortfattat om förslaget

Några av de förlag vi har är: 

  • En ny lagstiftning

  • En ny behovsbedömning

  • En okränkbar rätt till personlig assistans för oss som behöver

  • Att personlig assistans blir en förebild för andra insatser

Enligt vårt förslag är personlig assistans till för personer som har kva­litativa, kvantitativa och kontinuerligt omfattande behov av stöd och service. I förslaget står det att den personlig assistansen ska tillgodose samtliga behov av stöd och service som en person har. Bedömningen av behoven ska ske utifrån persons egen berättelse i ett möte som ska grundas i värdighet, integritet och rätten till självbestämmande. Personlig assistans ska alltid vara alternativet om målet med lagstift­ningen inte kan uppnås på annat sätt. 

Tidigare förslag

LSS 2.1 är en utveckling av förslagen i LSS 2.0 som togs fram som STILs alternativförslag till LSS-utredningen 2019. STIL insåg tidigt att utredningen inte verkade förstå vad personlig assistans eller självbestämmande är. Det var nödvändigt för oss att lägga fram vår lösning på de problem som finns. Läs gärna båda två. De kompletterar varandra.

Artikel uppdaterad:
2022.10.11

Dokument