Vad har STIL gjort tidigare?

Här hittar du rapporter och böcker som STIL har givit ut. Vissa finns som lättläst. De är i formatet PDF och tillgängliga för skärmläsare.

Kampanjer och rapporter

STIL har sedan början av 2010-talet samarbetat med flera forskare och andra organisationer för att ta fram rapporter och driva kampanjer. De är fortfarande tyvärr högaktuella. Här nedan har du hela listan.

  • Det handlar om miljarder är en undersökning av den så kallade expertmetoden. Metoden har använts inom statliga utredningar för att beräkna och uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. Forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson visar i rapporten att metoden inte kan användas inom samhällsvetenskapen. Dessutom har den använts fel.
  • Innan levde jag, nu existerar jag beskriver vad som vad som faktiskt händer med de individer som förlorar den statliga assistansersättningen. Den är baserad på nio individers berättelser och är skriven av Christine Bylund, numer forskare på Umeå universitet.
  • #iam är en kampanj som STIL och Riksföreningen JAG startade våren 2018. Det är korta personliga berättelser om vad ett jämlikt liv är – hur personlig assistans gör det möjligt att leva det liv man själv väljer. Men också om hur livet blir när man förlorar rätten till personlig assistans, eller när assistanstimmarna minskar. Du kan läsa berättelserna på iamstories.se
  • Konsekvenser av indragen assistansersättning visar bland annat hur kostnaderna flyttas när assistansen dras in – från staten och kommunen till assistansanvändare och anhöriga. Det innebär negativa konsekvenser för hälsa, arbete och inkomst. Den är skriven av forskaren Mattias Näsman vid Umeå universitet. 
  • Vad är goda levnadsvillkor är STILs och Riksföreningen JAGs definition av begreppet goda levnadsvillkor.
  • Utan assistans stannar livet var en gemensam kampanj mellan ett antal föreningar 2012. Under en veckas tid satt vi i en bur utanför riksdagen för att uppmärksamma att fler och fler förlorat sin personliga assistans på grund av regeringsrättens dom 2009.

Remissvar

STIL är också en remissinstans och ger därför synpunkter på lagförslag och andra förslag från både regering och myndigheter. De mest aktuella hittar du nedan. Äldre svar kan du få om du kontaktar STIL.

Artikel uppdaterad:
2020.12.11

Dokument

Länkar