MR-dagarna 2018: I Statens våld - Bedömning av personlig assistans - Transkriberad

Ett av STILs miniseminarier på MR -dagarna 2018 i Stockholm. Christine Bylund och Jessica Smaaland samtalar. Erika Wermeling leder samtalet.

Transkribering kommer