MR-dagarna 2018: I statens våld - Misstänkliggjord och kringskuren - Transkriberad

Ett samtal om hur kringskurna rättigheter gör personer med normbrytande funktionalitet mindre jämlika och mer utsatta - en historisk tillbakagång.

Transkribering kommer