STILs verksamhetsberättelse 2018 - Transkriberad

En sammanfattning av STILs verksamhetsberättelse för 2018.

STILs verksamhetsberättelse

Politisk påverkan

STIL bildades som en förening för att bekämpa orättvisor och förtryck. Därför är politisk påverkan en av de viktigaste delarna av vår verksamhet. Under 2018 har vi försökt påverka LSS-utredningen, kommenterat politiska utspel under valrörelsen och fört fram våra budskap i sociala medier

Under 2018 arbetade STIL med en skuggutredning till LSS-utredningen. Vi valde att döpa den till LSS 2.0. I den förklarar vi varför staten måste vara huvudman, hur personlig assistans ska finansieras, vad som är kvalitet i personlig assistans och hur bedömningarna måste förändras.

Under våren tog STIL fram ett aktivistkit, som finns digitalt på vår hemsida. Aktivistkitet är till för den som vill påverka politiskt. Där finns inspiration och tips om vad man kan göra.

I maj startade STIL rörelsen #iam tillsammans med Föreningen JAG. #iam är berättelser om vad ett jämlikt liv är – hur personlig assistans gör det möjligt att leva det liv man själv väljer. Men också om hur livet blir när man förlorar rätten till personlig assistans.

STIL var med under Almedalsveckan på Gotland. Vi hade inga egna programpunkter men vi var med på flera seminarier som andra organisationer anordnade. STIL var också med och arrangerade Funktionsrätts partiutfrågningar.

För första gången deltog STIL på MR-dagarna. MR står för mänskliga rättigheter. MR-dagarna hålls på olika platser varje år med ett särskilt tema. I år hölls dagarna i Stockholm och temat var ”Ett liv fritt från våld”. Vi hade en monter och två miniseminarier.

STIL-priset Hjärter Ess gick STIL-priset till Andrea Bondesson. Hon är jurist och har arbetat med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Personlig assistans

STIL är också en kooperativ assistansanordnare Vi anordnade personlig assistans innan det blev en rättighet i Sverige. Det centrala för oss är att varje människa ska ha makt i sitt eget liv

2018 började STIL med individuell lönesättning, efter ett beslut på årsstämman 2017. Det betyder att assistenterna får lön efter värdering utifrån kriterier. STIL skickade ut förslag till kriterier till arbetsledarna under året. Några arbetsledare valde att sätta lön på det här sättet.

Under 2018 tog kontoret emot 59 missnöjen och 33 beröm. Det är färre missnöjen och fler beröm än året innan. Klagomålen för 2018 har till stor del rört administrationen.

 

Föreningsdemokrati

Varje år i slutet av maj hålls STIL-dagarna. Under dessa dagar har vi årsstämmor för Föreningen STIL och STIL Assistans AB. Förutom årsstämmorna hade vi 2018 en paneldebatt om det politiska läget.

STIL har också haft medlemsdagar. De hålls i Stockholm, Sundsvall och i Jönköping och dagordningen är densamma på alla orter. Medlemsdagarna under våren handlade om vad som händer politiskt med den personliga assistansen och vad STIL gör.

 

Omvärld och samarbeten

STIL har fortsatt det nära samarbetet med ILI och arbetsgivarorganisationen KFO I media har vi skrivit debattartiklar om hur LSS-utredningens förslag urholkar personlig assistans tillsammans med andra organisationer Vi har kommenterat flera utspel i texter på vår hemsida och på sociala media. Tidningar och radio har rapporterat om manifestationer vi varit medarrangörer till.

 

Peer support och utbildning

Under 2018 har vi haft utbildningar utifrån medlemmarnas önskemål och efterfrågan. Det har bland annat varit i första hjälpen och hjärtlungräddning samt konflikthantering och kommunikation.

Vi har också kommit igång ordentligt med Peer support, en av grundstenarna i Independent Living. Under 2018 har Sundsvall haft Peer support vid tre tillfällen.

 

Internationellt

Independent Living är en internationell rörelse Därför är det internationella arbetet viktigt för STIL Vi arbetar med att öka kunskapen om Independent Living och stärka de internationella nätverk vi är en del av.

Vi har fortsatt vårt samarbete med den bosniska organisationen IC Lotus som arbetar framgångsrikt med Peer support för unga vuxna och deras föräldrar. Vi har också  haft besök av personer från olika länder som velat lära sig om personlig assistans och Independent Living.

 

Kontoret

Resursavdelningen har under året kommit långt med STILs modell för arbetsmiljöarbetet. Under 2018 har ekonomiavdelningen jobbat mycket med att hantera krav och nya regler från Försäkringskassan och Skatteverket. Kommunikationsavdelningen har jobbat med att förklara grunderna i personlig assistans, framför allt i sociala medier.

Nyanställda på kontoret har gått en introduktionsutbildning i Independent Living och ideologi. Alla på kontoret har haft utbildning i normkritik, GDPR och krishantering.

 

Du kan läsa hela verksamhetsberättelsen på www.stil.se

Jag som har pratat på den här filmen heter Gilla Andersson och är STILs vice ordförande.