Ett av STILs seminarier på Almedalsveckan 2019. En utredning gör under året en översyn av yrket personlig assistent. Men går det att göra en enhetlig beskrivning av arbetsuppgifter och av yrket? Är det inte just det som är grejen med personlig assistans - att den är personlig? Det som gör assistansen personlig är att vi som har assistans bestämmer hur vill att olika arbetsuppgifter görs. Personlig assistans handlar om hur arbetsuppgifter ska göras, inte om arbetsuppgifterna i sig. Lika lite som det är möjligt att göra en lista över arbetsuppgifter, lika lite går det att skapa generella utbildningar för personliga assistenter. Många personliga assistenter kan behöva både utbildning och träning. Men med breda utbildningar som utgår från diagnoser blir inte personlig assistans personlig.