Ett av STILs seminarier under Almedalsveckan 2019. Rätten till personlig assistans är i kris. De senaste tio åren har fler än 2 500 personer kastats ut från den statliga assistansersättningen. Vad kan stärka rätten till personlig assistans? Artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention handlar om rätten att leva ett självbestämt liv och om rätten till delaktighet i samhällsgemenskapen. Målsättningen med LSS och personlig assistans måste kopplas till artikel 19. I linje med artikel 19 ska personlig assistans utformas på ett sätt som gör att vi kan leva mitt i samhällsgemenskapen, bo där vi önskar och vara en del av vardagslivet. Därför behöver kraven för att få insatser enligt LSS förändras. Det är dags för LSS 2.0.