Hur kan artikel 19 i funktionsrattskonventionen stärka LSS? - Transkriberad

Ett av STILs seminarier under Almedalsveckan 2019. Rätten till personlig assistans är i kris. De senaste tio åren har fler än 2 500 personer kastats ut från den statliga assistansersättningen. Vad kan stärka rätten till personlig assistans? Artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention handlar om rätten att leva ett självbestämt liv och om rätten till delaktighet i samhällsgemenskapen. Målsättningen med LSS och personlig assistans måste kopplas till artikel 19. I linje med artikel 19 ska personlig assistans utformas på ett sätt som gör att vi kan leva mitt i samhällsgemenskapen, bo där vi önskar och vara en del av vardagslivet. Därför behöver kraven för att få insatser enligt LSS förändras. Det är dags för LSS 2.0.

Filmen har ingen transkribering än så länge.