Guy Standing föreläser i Stockholm 10 juni 2014 - Transkriberad

Guy Standing, forskare vid Institutet för Development Studies vid London School of Oriental and African Studies, besökte Stockholm 10 juni 2014. Textad.

Den här filmen är inte transkriberad.