Rätten till integritet och det villkorade samtycket – Exemplet Hässleholmsförsöket - Transkriberad

Panelsamtal 2 juli 2015 Almedalsveckan Existerar rätten till integritet i den svenska välfärdsstaten? Går det att prata om samtycke när lagstadgade rättigheter villkoras? Vad säger den internationella rätten? Med utgångspunkt i ”Hässleholmsförsöket” och annan behovsbedömning inom personlig assistans diskuterar vi detta i ett brett och historiskt perspektiv. Den svenska staten har i modern tid gjort sig skyldig till en rad kränkningar där medicinsk expertis använts i socialmoralistiskt syfte. Det sker än idag. Exempelvis har över 60 000 personer tvångssteriliserats i Sverige, fler än i något annat västerländskt land. Steriliseringslagen avskaffades 1976 men det dröjde till 2013 innan tvångssteriliseringskravet av personer som bytte juridiskt kön togs bort. Det senaste exemplet där en rättighet på det här sättet villkorats är Försäkringskassans s.k. ”Hässleholmsförsök”, där personer läggs in på sjukhus för att utredas om de har rätt till statlig assistansersättning. På samma sätt tvingas personer samtycka till att duscha inför arbetsterapeuter och andra medicinska experter som ett steg i att överhuvudtaget få tillgång till sina medborgerliga rättigheter. Den internationella lagstiftningen slår fast rätten till integritet. Under panelsamtalet diskuterar vi möjligheterna för att använda den för att få ett stopp på kränkningarna och vad vi kan lära oss av historien. Paneldeltagare Jonas Franksson – politisk talesperson, STIL Christine Bylund – normkritisk/cripteoretisk metodutvecklare, STIL Kerstin Burman – förbundsjurist, RFSU Mikael Eivergård – fil. dr i Etnologi, forskningsansvarig projekt Heterogena kulturarv Moderator: Susanne Berg, STIL

Denna film är inte transkriberad