Hur kan individuella rättigheter stärkas i dagens välfärdsstat? - Transkriberad

Panelsamtal 30 juni 2015, Almedalsveckan Att lagstifta om individuella rättigheter är ovanligt i Sverige. I realiteten väger myndigheters styrdokument, praxis och budget tyngre än lagen. Med utgångpunkt i den individuella rättigheten personlig assistans diskuterar vi hur andra individuella rättigheter kan stärkas i en modern välfärdsstat. Vi utgår ifrån att vi lever i ett rättssäkert land. Riksdagen sätter allmänna mål för lagstiftning och myndigheter förväntas uppfylla dem. Men i en utveckling där myndigheterna har skapat egna riktlinjer utan politisk förankring och med utgångspunkt i budget, har rättsosäkerheten för enskilda ökat. Den enskilda får se sina rättigheter indragna med hänvisning till att de kostar för mycket. Det handlar numera alltmer om formell rättsäkerhet; att en prövning ska ha gått till på formellt riktigt vis. Det handlar inte längre om materiell rättssäkerhet, att den som söker ska få det hen har rätt till. Den i Sverige ovanliga individuella rättigheten personlig assistans är särskilt hårt drabbad av denna utveckling. Med den som utgångspunkt pratar vi om hur individuella rättigheter och därmed demokratin kan stärkas i vår nutida välfärdsstat. Paneldeltagare: Susanne Berg – kvalitetsutvecklare, STIL Olle Wästberg – utredare, Demokratiutredningen Andreas Pettersson – jur.dr, forskare Umeå Universitet Moderator: Jonas Franksson, STIL

Denna film är inte transkriberad