Självbestämmande via kontantstöd – den personliga assistansen som förebild för framtidens service - Transkriberad

Ett samtal om framtidens välfärd, 5 juli 2016. Den personliga assistansen är den enda serviceinsats som idag ger makt över det egna livet. Möjlighet att själv organisera den service man behöver via kontantstöd är en förutsättning för självbestämmande. Hur ska fler få rätt till det? Susanne Berg, chef för STILs politiska avdelning, STIL Ulla Brandén, socionom och aktivistveteran Finn Hellman, frilansjournalist och föreläsare Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna Jonas Franksson, moderator, STIL

Denna film är inte transkriberad än