STILs verksamhetsberättelse 2015 - Transkriberad

Har du också undrat vad STIL gjorde 2015? Här kan du se och lyssna på en film med delar ur verksamhetsberättelsen. Filmen är textad på svenska. Hela verksamhetsberättelsen för 2015 och för tidigare år hittar du på http://www.stil.se/verksamhetsberattelse

(Vit text på svart botten: Verksamhetsberättelse 2015.)
Jag heter Gilla Andersson och är vice ordförande för STIL.
Det här är en sammanfattning av STILs verksamhetsberättelse för 2015.

(Vit text på svart botten: Politisk påverkan.)
(Vit text på tegelmönstrad botten: Medborgargolv.)
(Videoklipp på väg där man ser nedre delen av cyklar swischa förbi.)
(Vit text på tegelmönstrad botten: 5 - Statliga övergrepp.)
Under 2015 valde vi att samla hela vårt politiska arbete under namnet Medborgargolv.
Alla projekt vi arbetar med syftar till att skapa Medborgargolvet.
Vi har under året fortsatt träffa politiker, opinionsbildare och organisationer.
Vi har också producerat film nummer fem, om statliga övergrepp.

(Stillbilder från media visas.)
I januari gjorde Sveriges Radio ekot en granskning av den personliga assistansen och förde fram flera felaktigheter av hur assistans fungerar.
Vi svarade med en debattartikel där vi menar att granskningen måste ske på rätt grunder.
Under året har STIL skrivit flera andra debattartiklar och varit med i media vid olika tillfällen bland annat i Aktuellt, och Svenska Dagbladets Idag-serie om funkofobi.

(Stillbild på demokratiminister Alice Bah Kuhnke och demokratiutredaden Olle Wässberg.)
(Videoklipp på människors ben som går upp för trappa.)
(Stillbild på riksdagssalen.)
Regeringens demokratiutredning presenterade sina förslag den 3 december.
Det var tydligt att vi hade lyckats påverka utredningen, eftersom den bland annat föreslog att förtroendevalda som behöver personlig assistans eller ledsagning ska kunna få extra timmar beviljade för att slippa välja mellan att göra vardagssysslor och kunna utföra sitt politiska uppdrag.

(Två olika videoklipp med paneldeltagare som samtalar.)
Under Almedalsveckan arrangerade vi två panelsamtal.
Det ena om hållbara rättigheter, där Susanne Berg, Jonas Franksson, Olle Wästberg från demokratiutredningen och Andreas Pettersson från Umeå Universitet deltog.
Det andra samtalet handlade om statliga kränkningar av integriteten.
I panelen satt Kerstin Burman från RFSU och Mikael Eivergård, som är forskningsansvarig för projektet Heterogena kulturarv.
Från STIL deltog Jonas Franksson, Susanne Berg och Christine Bylund.
Båda samtalen finns att se på STILs Youtubekanal.

(Videoklipp på STIL-prisutdelningen)
STIL-priset Hjärter Ess delas ut varje år till någon som synliggör STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.
"För ett enastående arbete med att demokratisera, tillgängliggöra och humoristiskt ifrågasätta kulturvärlden och därigenom utveckla den konstnärliga kvaliteten, tilldelas Iki Gonzalez Magnusson STIL-priset Hjärter Ess 2015.
Välkommen fram, Iki Gonzalez Magnusson!
Grattis!"

(Vit text på svart botten: Föreningsdemokrati.)
(Stillbild på årsmötets ordförare och bisittare.)
(Stillbild på stadgarnas framsida.)
(Stillbild på den samlade styrelsen.)
Under STIL-dagarna 2015 fattade årsstämman en del viktiga beslut.
Bland annat antogs organisationens första principprogram.
Stadgarna reviderades.
Stämman beslutade om en ändrad administrativ avgift, antog en verksamhetsplan och budget för 2016.
Den valde också styrelse.

(Korta filmklipp på personer som pratar på en scen.)
På STIL-dagarna hade vi internationella besök från Nepal, Bosnien, Norge, och Slovenien.
Föreläsningarna filmades och finns att se på hemsidan för dig som är medlem.

(Filmklipp på medlemmar och kontorspersonal som diskuterar i ett konferensrum.)
Nytt för 2015 är medlemsdagar i STIL.
Medlemsdagarna är heldagar som anordnas med samma tema i flera olika städer.
Medlemsdagarna ger en chans att träffas och diskutera viktiga frågor.
Under 2015 diskuterade vi stadgarna, ändrad administrativ avgift, verksamhetsplanen, och att resa med assistans.

(Filmklipp på medlemmar och kontorspersonal som diskuterar i ett konferensrum.)
Många utanför STIL är intresserade av vårt politiska arbete.
Under 2015 ville vi göra det möjligt för fler att bli engagerade i föreningen.
Därför startade vi på försök ett aktivistnätverk.
Kravet för att få vara med är att ha en normbrytande funktionalitet och vilja jobba utifrån IL-politik.

(Vit text på svart botten: Föreningsdemokrati.)
(Stillbild på två personer som pratar vid ett bord i kontorsmiljö.)
(Stillbild på enpersoner som står vid ett blädderblock.)
Vi jobbar vidare med det nya utbildningskonceptet.
STILs utbildningar ska vara styrda av efterfrågan och bygga mer på peer support.

(Filmklipp på en hand som lägger fram böcker på ett bord.)
(Stillbild på styrelsen runt ett bord.)
(Filmklipp på medlemmar och kontorspersonal som diskuterar i ett konferensrum.)
Normkritik är en väl beprövad metod för att jobba mot orättvisor.
Det finns många organisationer som jobbar med normkritik, men ingen som har fokus på funktionalitet.
Vi tar som första organisation fram ett metodmaterial med fokus på funktionalitet.
Övningarna har testats under året bland annat med hjälp av STILs styrelse, aktivistnätveret och medlemmar i Sundsvall.

(Vit text på svart botten: Internationellt.)
(Filmklipp på personer med plakat på ett torg.)
STIL uppmärksammade den Europeiska Independent Living-dagen den femte maj med en demonstration på Mynttorget i Stockholm.
Vi krävde att LSS ska återställas till sina ursprungliga intentioner.
Flera andra organisationer deltog.
(Filmklipp på personer som går med plakat.)
Vi var också på plats under Freedom Drive, där vi marscherade tillsammans med ENIL genom Bryssel.
Vi träffade flera Europaparlamentariker.
Vi krävde att EU ska sluta lägga pengar på att bygga institutioner i EU-länder.

(Korta filmklipp på STILs kontorspersonal som arbetar.)
STILs kontor arbetar på uppdrag av arbetsledarna för att möjliggöra självbestämmande.
I år har kontoret bland annat tagit fram en riktlinje för integritet.
För att öka arbetsledarnas personliga integritet har kontoret börjat använda Aiai personakt.
Den nya avdelningen Politik och metod ska arbeta med politisk påverkan och metodutveckling.
Kontoret har också börjat arbeta med att utveckla organisationskulturen, bland annat genom utbildningar i normkritik, alternativ kommunikation och klarspråk.

Läs mer om vad vi har gjort under året i vår verksamhetsberättelse.