Självbestämmande i verkligheten, hur får man det att fungera? - Ta del av filmen syntolkad

I STILs arbete för Independent Living och självbestämmande har vi dragit många viktiga lärdomar. I det här samtalet vill vi belysa både positiva erfarenheter och utmaningar som man kan möta i processen med att skapa möjligheter till självbestämmande även för personer med behov av beslutsstöd.