Hur säkrar man självbestämmandet för personer med behov av beslutsstöd? - Ta del av filmen syntolkad

Självbestämmandet är centralt i Independent Living-filosofin och den personliga assistansen. För personer i behov av beslutsstöd kan det vara förenat med vissa utmaningar. Kom och ta del av STILs erfarenheter som resulterat i Självbestämmandekompassen.