Lägg ner, Regnér! - Transkriberad

Minister Åsa Regnér upprepar felaktigheter om den personliga assistansen. Vi som har jobbat med personlig assistans sedan starten tänkte bara reda ut några.

Åsa Regnér upprepar felaktigheter om den personliga assistansen gång på gång. Nu senast i en intervju i P1-morgon och i en debattartikel i SvD. Låt oss reda ut hur det ligger till:

Åsa Regnér säger att regleringsbrevet till Försäkringskassan inte handlar om att minska antalet timmar.

I regleringsbrevet står det så här: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Det står inte att Försäkringskassan ska bedöma assistans utifrån den sökandes faktiska behov. I och med det här regleringsbrevet tvingas Försäkringkassan att göra hårdare bedömningar. Vi vet att Försäkringskassan sedan 2009 drivit rättsfall som fått konsekvensen att lagen tolkas annorlunda, men nu har de fått uttalade direktiv att göra det.

Vet Åsa Regnér verkligen inte varför timmarna ökar?

Gång på gång säger Åsa Regnér att antalet timmar i assistansersättningen ökar, utan att antalet personer som har assistans har ökat. Ibland säger ministern ”vi vet inte varför”. Ibland säger Åsa Regnér att det är så mycket fusk. Ibland säger Åsa Regnér att det handlar om höga vinster. I torsdags morse sa Regnér att det var för att assistansanordnarna använder timmarna till annat, och på torsdagseftermiddagen sa Åsa Regnér att det inte alls skärs ner, utan att lagen börjar bli gammal och inte så träffsäker.

Vi och en rad andra organisationer, enskilda och politiker med olika partitillhörighet har flera gånger försökt förklara det ökande antalet timmar. Försäkringskassan listar de flesta av de här orsakerna i en rapport från 2015. Men det verkar svårt att komma ihåg för ministern.

Så vi tar det igen: 

  • Fler för tidigt födda barn räddas till livet idag än för 25 år sedan. Vissa av dem behöver personlig assistans, ibland dygnet runt.
  • Personer får numera behålla sin assistans efter att de fyllt 65 år. Vi lever längre, ibland tack vare assistans.
  • LSS ska göra det möjligt att leva som andra. Levnadsstandarden i samhället har ökat generellt.
  • Befolkningen har ökat. Det finns fler assistansanvändare.
  • Och slutligen: En person som får frihet att lämna sitt hem, bestämma över sitt liv och börja välja själv, kommer gradvis att ta del av samhället mer och mer. Personlig assistans handlar inte bara om toaletter eller någon som kommer hem till oss. Självklart vill vi ha fritidsintressen och ett rikt liv. Vi vill också gå på krogen, kunna vara fritidspolitiker, föräldrar, studenter eller hämta våra barnbarn på dagis. Personlig assistans motverkar inlärd hjälplöshet och gör personer mer aktiva i sina liv. Det är det som gör den personliga assistansen oöverträffad som service.

Källor på fusket, tack!

Åsa Regnér påstår sig ha fem-sex rapporter från "tunga" instanser. Vilka rapporter? Är det Billumrapporten, vars metoder för att uppskatta fusk har tillbakavisats av till och med riksrevisionen? Varför inte skaffa sig bättre källor? Under 2014 har Försäkringskassan hittat fusk för motsvarande 0,05% kostnaden för hela assistansreformen. De skrev 2015 att antalet polisanmälningar har minskat eftersom de har haft särskilt fokus på att stoppa fusket inom assistansen. Försäkringskassans miljonprojekt Operation Fjord hittade felaktiga utbetalningar motsvarande 0,02%. Det verkar inte finnas så mycket fusk kvar att hitta (förutom i Åsa Regnérs uttalanden).

Att använda timmar till något annat än assistans

Åsa Regnér säger att bolagen använder timmar till marknadsföring och jurister. Hur är det ens praktiskt möjligt? Har Åsa Regnér någonsin sett en timrapport? Vi redovisar faktiskt utförda assistanstimmar till Försäkringskassan. Timredovisningen skrivs under av den assistent som har jobbat, och hos STIL även av den som använder personlig assistans.

Pengar går till marknadsföring, övervinster och administration

Om problemet är att pengarna används fel, så borde det regleras genom till exempel mindre vinster i välfärden. Istället pratar Åsa Regnér om att träffsäkerheten är låg och att pengarna ska gå till "rätt personer". Men att pressa assistansersättningen sätter varken dit fuskare eller oseriösa aktörer. Det gör bara att vi inte kan ge våra assistenter vettiga löner. Om problemet är att det finns oseriösa bolag, så borde bolagen granskas hårdare. Och hur menar Åsa Regnér att oseriösa anordnare ska kunna stoppas genom att handläggare kollar hur vi duschar? Eller genom att frihetsberöva de som söker en lagstadgad rättighet?

Och på tal om jurister…

Vi som har jobbat med vår egna personliga assistans sedan 1984 ser att regelverket har blivit jättesnårigt. Det är svårt att förstå alla nya regler och praxis. Det är svårt att ansöka om assistans utan någon som är kunnig i juridik. Finns det ingen juristhjälp att få är det bara de med rätt bakgrund, rätt kunskap och rätt kognitiv förmåga som kan klara en assistansprocess själv. Och när vi vet att Försäkringskassan och det allmänna ombudet driver rättsutveckling måste vi ta hjälp av jurister för att ens ha en chans.

LSS behöver utvecklas, inte avvecklas

LSS och personlig assistans är vår tids största demokratiska reform. Tack vare principen om kontantstöd och att det är rättighet kopplad till individen kan 16 000 personer leva i frihet och som de själva vill. 90 000 personer jobbar med att göra det möjligt för någon att leva sitt liv. Över 87% av kostnaderna går direkt till löner för dessa personer, och allt det sker för 288 kronor i timmen inklusive sociala avgifter.

En modern välfärdsstat kan inte låsa in personer i sina hem eller på boenden. Forskningen är överens om att personer som själva får välja och ha kontroll i sina liv har bättre hälsa, både psykiskt och fysiskt. Till exempel borde äldre som har hemtjänst få välja vilka som kommer hem till dem, när de kommer och vad de behöver hjälp med. Barn- äldre- och jämställdhetsministern kan lära mycket av den personliga assistansen. LSS-utredningen är en chans att göra den svenska välfärden mer modern, effektiv och ändamålsenlig, följa den internationella rätt som Sverige förbundit sig att följa, och vinna tillbaka väljarnas förtroende. Men det kräver att Åsa Regnér lägger ner det här med att sprida felaktigheter.