Vad är bra assistansanordning? - Transkriberad

Här kommer en liten checklista på vad som är god kvalitet i assistansen. Jessica Smaaland syns framför en svart vägg med ord, där orden Independent Living syns tydligast. Det som Jessica säger textas med vita bokstäver mot röd bakgrund.

Jessica Smaaland syns framför en svart vägg med ord, där orden Independent Living syns tydligast. Det som Jessica säger textas med vita bokstäver mot röd bakgrund.

Jessica säger:

Här kommer en liten checklista på vad som är god kvalitet i assistansen.

1. Ser anordnaren till att du har personlig assistans? Det vill säga, får du bestämma vem som jobbar, när, vad den gör, hur och var? Ser till anordnaren till att du får det stöd du behöver för att kunna bestämma?

2. Respekterar anordnaren din integritet? Det vill säga, kan du ta del av vad de skrivit om dig i dokument? Vet du vilka på kontoret som har information om din assistanssituation? Är du säker på att de inte pratar om dig i onödan?

3. Vet du hur din assistansersättning används? Kan din anordnare svara på hur mycket pengar det finns för lön och utbildning av just dina assistenter? Kan du spara pengar för att kunna ha assistans på en resa?

De som inte anordnar assistans på det här sättet håller inte på med personlig assistans utan snarare någon typ av mobil hemtjänst.

Här kommer en liten checklista på vad som är god kvalitet i assistansen.

1. Ser anordnaren till att du har personlig assistans? Det vill säga, får du bestämma vem som jobbar, när, vad den gör, hur och var? Ser till anordnaren till att du får det stöd du behöver för att kunna bestämma?

2. Respekterar anordnaren din integritet? Det vill säga, kan du ta del av vad de skrivit om dig i dokument? Vet du vilka på kontoret som har information om din assistanssituation? Är du säker på att de inte pratar om dig i onödan?

3. Vet du hur din assistansersättning används? Kan din anordnare svara på hur mycket pengar det finns för lön och utbildning av just dina assistenter? Kan du spara pengar för att kunna ha assistans på en resa?

De som inte anordnar assistans på det här sättet håller inte på med personlig assistans utan snarare någon typ av mobil hemtjänst.

Här kommer en liten checklista på vad som är god kvalitet i assistansen.

1. Ser anordnaren till att du har personlig assistans? Det vill säga, får du bestämma vem som jobbar, när, vad den gör, hur och var? Ser till anordnaren till att du får det stöd du behöver för att kunna bestämma?

2. Respekterar anordnaren din integritet? Det vill säga, kan du ta del av vad de skrivit om dig i dokument? Vet du vilka på kontoret som har information om din assistanssituation? Är du säker på att de inte pratar om dig i onödan?

3. Vet du hur din assistansersättning används? Kan din anordnare svara på hur mycket pengar det finns för lön och utbildning av just dina assistenter? Kan du spara pengar för att kunna ha assistans på en resa?

De som inte anordnar assistans på det här sättet håller inte på med personlig assistans utan snarare någon typ av mobil hemtjänst.