Har du personlig assistans? Testa dig själv! - Transkriberad

Jessica Smaaland syns framför en svart vägg med ord, där orden Independent Living syns tydligast. Det som Jessica säger textas med vita bokstäver mot röd bakgrund.

Jessica Smaaland syns framför en svart vägg med ord, där orden Independent Living syns tydligast. Det som Jessica säger textas med vita bokstäver mot röd bakgrund.

Jessica säger:

Har du personlig assistans? Testa dig själv!

Vi som kom på den personliga assistansen har tagit fram en liten enkel checklista där du kan testa om du har personlig assistans eller något annat.

  1. Får du välja vem som är assistent? Du som bara får någon, vem som helst, har inte personlig assistans.
  2. Och 3. Får du bestämma vad assistenten gör och hur de gör det?
  3. Får du bestämma när dina assistenter ska arbeta? Kan du ändra i ditt schema om det behövs?
  4. Bestämmer du var assistansen sker? Många verkar tro att den bara sker i hemmet, men då blir det ju ingen skillnad från hemtjänst. Det som gör den personliga assistansen så effektiv är att den är knuten till dig som person och inte en viss plats.

Det här är personlig assistans så som Independent Living-rörelsen formulerade det innan LSS kom till.