Verksamhetsberättelse 2016 - Transkriberad

STILs verksamhetsberättelse i filmformat.

Jag heter Gunilla Andersson och är styrelseledamot i STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Det här en del av vår verksamhetsberättelse för 2016. Du kan läsa hela verksamhetsberättelsen på vår hemsida.

Politisk påverkan - medborgargolv.
STIL har jobbat politiskt sedan starten. Vårt politiska arbete kallas Medborgargolv. 

Under året startade regeringen en utredning om LSS. Vi har jobbat med att ta fram förslag för utredningen. Vi träffade utredningen i november. Vi har också varit med på demonstrationer och träffat politiker.

Under 2016 har vi varit med i SVTs rapport, P1, intervjuer i funkistidningar och på sociala medier, där vår film om Åsa Regnérs uttalanden sågs över 87 000 gånger på Facebook.

Vi var med på Almedalsveckan även i år. STIL anordnade fyra egna seminarier: Ett panelsamtal om rapporten om vad neddragningar har för konsekvenser samhällsekonomiskt, två samtal om självbestämmande för personer med behov av beslutsstöd och ett panelsamtal om den personliga assistansen som förebild för framtidens välfärd.

Under våren började Försäkringskassan jobba med att definiera "goda levnadsvillkor". Därför tog vi fram en definition med grund i förarbetena till LSS. Den presenterades på konferenser i maj och i september.

Vi tog fram en rapport tillsammans med Mattias Näsman från Umeå Universitet. Rapporten handlar om vad som händer när assistansen dras in. Den visar att kostnaderna inte försvinner, utan att de flyttas till den informella sektorn, till exempel genom att anhöriga arbetar obetalt. Vi presenterade rapporten under Almedalsveckan.

Under Stockholm Pride höll vi ett panelsamtal om hur normer kring funktionalitet samverkar med andra diskriminerande normer.

STIL-priset
Varje år delar STIL ut Hjärter Ess. Priset ska uppmuntra grupper eller personer som gör något kring STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 2016 gick priset till Yasmin Nilson och Max Arehn, som är personerna som gör podden Timglaset Pod.

Föreningsdemokrati

STIL-dagarna
STIL-dagarna slog rekord med 40 arbetsledare. Stämman valde styrelse och fattade beslut om verksamhetsberättelse och budget. Stämman fattade också beslut om att STILs styrelse ska ha suppleanter.

Utbildningar och peer support
I mars hade vi en peer support-helg med temat makt och beroende. I Jönköping och Sundsvall har en grupp medlemmar haft peer support-träffar.
Vi har föreläst om vårt normkritiska material "Ur funktion".

Personlig assistans
Vi har haft 3 projekt med fokus att öka självbestämmande för alla i STIL. Resultaten från projekten kommer att börja användas under 2017.

Ledarhandboken
Ledarhandboken är ett verktyg som inloggade medlemmar kan nå på STILs hemsida. Ledarhandboken handlar om hur man kan tänka för att ens assistans ska bli så bra som möjligt, inte om kvitton och administration, även om de delarna också finns med. 

STILs kontor
STILs kontor har både flyttat och fått många nya anställda. Det har varit ett spännande år eftersom nya personer ofta kommer in med ny energi och nya perspektiv. Vi har därför haft möjlighet att förbättra en del rutiner. Kontoret har fortsatt jobba med att öka kunskapen om NPF:er (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), bland annat genom en föreläsning av Pelle Sandstrak.

Ekonomiavdelningen har jobbat med att se till att STIL kan hantera Försäkringskassans nya krav på Bank-ID och efterskottsbetalning.

Resursavdelningen har bland annat jobbat med att göra om ledarintroduktionen till nya arbetsledare och uppdaterat kvalitetskontrakten.

Kommunikationsavdelningen har jobbat med att ta fram en ny hemsida.

Du kan läsa hela vår verksamhetsberättelse på www.stil.se.