Lönekriterier i STIL - Transkriberad

Nu börjar STIL med individuell lönesättning. Jessica Smaaland berättar om att använda lönekriterier i STIL. Jessica syntolkar i början av filmen.

Hej! 
Det här är Jessica på STILs kommunikationsavdelning. Jag tänkte prata lite om lönekriterier. Jag har blont, lite halvlångt hår,  glasögon och en orange tröja. Bakom mig står en bokhylla med böcker. I kollektivavtalet för dina personliga assistenter finns det regler om lön. Bland annat så bestäms det hur mycket löneökningarna ska vara varje år. Det kallas att göra en lönerevision. Det står också att lönerevisionen ska vara individuell. Det här motiverar dina assistenter till att göra ett bra jobb, eftersom de får lön utifrån sin prestation.

För att göra det här enklare för dig, har STIL tagit fram fem lönekriterier.Du måste inte använda just de här lönekriterierna, utan de är bara där som ett stöd för dig. Du kan komma på egna om du vill.

Du använder dem för att förklara för dina assistenter hur du vill ha din assistans och för att bedöma hur bra de når målen med sitt arbete. Om du vill använda dig av STILs lönekriterier, ska du börja med att fundera på vad de betyder för dig.

Sen ska du förklara för dina assistenter vilka lönekriterierna är så att de har en chans att följa dem. Det är vad som är viktigt i just din assistans som avgör vilka lönekriterier du ska använda.

STILs förslag till lönekriterier är:

Ansvarstagande.
Det här handlar om hur väl dina assistenter sköter rutiner för bemanning och administration.Till exempel: om assistenterna kommer i tid till sina pass, eller kommer ihåg att godkänna sin tidrapport i slutet av månaden.

Integritet. Det här kriteriet handlar om hur väl dina assistenter respekterar dig och ditt liv. Du kan till exempel förklara hur du ser på tystnadsplikten eller hur du vill att dina assistenter ska förhålla sig i olika sociala situationer.
Förmåga att sätta dig som arbetsledare i centrum. Det här handlar om hur bra dina assistenter förstår hur du vill ha din assistans. Förstår assistenten vad du vill ha gjort utan att du hela tiden behöver ge instruktioner? Förstår assistenten när den behöver vänta på instruktioner och inte själv gissa?

Arbetsamhet.Det här handlar om hur lätt eller svårt du tycker att det är att ha assistans från en viss assistent. Kanske slarvar en assistent väldigt mycket, så att de andra assistenterna måste göra jobbet istället.

Problemlösning och flexibilitet. Det här lönekriteriet beror mycket på hur du själv vill ha din assistans. Ska assistenterna ta initiativ eller inte?

Den 1 mars varje år kommer du att få en krysslista med alla dina assistenter där du markerar hur bra du tycker att varje assistent uppfyller lönekriterierna. Eftersom det här är första året vi använder lönekriterier,  får du höra av dig till kontoret om du vill använda dig av lönekriterier redan i år. Utifrån hur du har bedömt dina assistenters arbete så kommer de här kryssen på listan att räknas om till en viss löneökning. Om du loggar in på STILs hemsida kan du läsa mer om lönesättning och lönekriterier i Ledarhandboken.