Den femte filmen i Medborgargolvet handlar om de kränkningar som staten gör mot individer. Medverkande: Majvor Massa Eriksson, Monica Caldaras, Aleksa Lundberg och Jonas Franksson.