5. Statliga övergrepp - Transkriberad

Den femte filmen i Medborgargolvet handlar om de kränkningar som staten gör mot individer. Medverkande: Majvor Massa Eriksson, Monica Caldaras, Aleksa Lundberg och Jonas Franksson.

(STILs logotyp)
(Medborgargolv)
(5. Statliga övergrepp)

(Majvor Massa Eriksson talar)
Det här att man inte får vara den man är.
Jag kom hit för 13 år sedan och hade bott 16 år i Uppsala.
Då kom jag hit och då bildade vi den här föreningen.
Då ville de att man skulle jojka och så skulle man ta på sig den där konstiga "dräkten" när man kom till skolor och lite överallt här.
Samerna är urfolket i Sverige.
Vi är två urfolk i Sverige, 2010 skrevs det in i grundlagsreformen.
Att Sverige har två folk.
Det är svenskar och samer.
Då måste man fråga sig: Men alla andra, vad är de om inte de är folk?

(Monica Caldaras talar)
Den lilla kaminen värmde inte så mycket.
Snöade så var det lika mycket snö inne i tältet som det var utanför.
Regnade så var det likadant.
Det var många bebisar som dog.
Det var många barn som föddes i tältet.
Som inte fick lov att komma in på sjukhuset.
Och man fick ingen hjälp.
Det var mycket sällan man fick hjälp.
Vi hade någon som kom ner, han hette...
Han var doktor Tagman.
Alla de här romerna som som inte förstod så bra: "nu får vi en doktor som hjälper oss och gör oss friska."
Men det var inte det han var ute efter,utan han kom och mätte hur stora vi var.
Han mätte huvudet.
Då förstod min pappa, att det här är ingen riktig doktor.
Skulle det bli krig så skulle vi romer åka först.

(Aleksa Lundberg talar)
Det förtryck jag märkte av tydligast var att jag inte ansågs vara "normal".
Vilket kunde resultera i att jag blev misshandlad eller... att folk ropade bögjävel efter mig och sådana grejer liksom.
Det var väl det vanligaste förtrycket.
Men sen det samhälleliga förtrycket.
Då jag gick i en könkorrigeringsutredning för att få byta kön,och läkaren säger till mig att "du får under inga omständigheter bli en biologisk förälder om du gör den här operationen."
Han ville skrämma mig helt enkelt, den här läkaren.
Att om du försöker bli en biologisk pappa som du sedan ska vara en social mor åt då har du inte lagen på din sida längre, och inte oss 

heller.
Den vård som jag behövde helt enkelt.
Så jag gick med på att bli tvångssteriliserad bara för att ligga samhället till lags.
Det fick jag också reda på,när jag gjorde den här könskorrigeringen att även om jag bara ville ha ... övriga kroppen korrigerad och ha kvar mitt biologiskt manliga organ så gick det bra så länge jag gick med på att knipsa min biologiska förmåga att kunna bli en farsa.

(Majvor Massa Eriksson talar)
Vi är ju ett folk i landet, men vi har inget land.
Man tar ifrån oss våra land.
Våra marker skövlas, skogar, vattenkraft och nu har vi fått gruvbrytningen.
Om nu gruvbrytningen kommer till stånd då kommer renskötseln att dö.
Det kommer inte finnas några marker.
Det blir djupa schakt....
Det finns inget bete för renen.
Lakvattnet som rinner ut förstör våra älvar.
Tidigare har vattenkraften tagit många samebyar, de står under vatten.
Vi har många unga samer som inte orkar leva idag.
Det är mer de renskötande samer, de tar sitt liv.

(Jonas Franksson talar)
Ständigt den här primitiva nivån på vad som är mänskligt liv, vad det är att vara människa.
Att vi ska reduceras till de olika saker man gör i badrummet,och hur lång tid det tar.
Jag är den personen som tar si och så lång tid på mig på toaletten.
Till slut så är det, det enda man är inför sig själv.
Då märker man att hela ens liv har blivit reducerat.
Samtidigt som man har det här jagandet, den här känslan av... som man hade...
Stasi.
Stasi som i Östtyskland.
De satt och tjyvlyssnade på människor rakt in i deras lägenheter.
Nej.
Man har till och med kommit så långt att man kontrollerar medborgarna i duschen.
Att jag då... har gått in i duschen med en främmande professionell kvinna som ska iaktta och kontrollera hur lång tid det tar i olika moment.
Därför att det har staten, kommunen krävt för att jag ska få grundläggande... att kunna få vara en människa.

(Aleksa Lundberg talar)
För att få den kropp som jag upplevde jag borde ha eller ville ha.
Så var jag tvungen att... tvångssteriliseras.
Ge upp rätten atti framtiden kunna bli biologisk förälder trots att det över huvudtaget inte var nödvändigt.
Det är verkligen en enorm samhällelig förnedring att utsätta en människa för,för det spelar ingen roll för någon annan vad jag har för kropp.
Och om jag kan få den kropp jag vill ha – grattis till mig.
Men varför ska det betyda att jag inte ska kunna bli förälder i framtiden.

(Monica Caldaras talar)
Det här med romernas register.
Till exempel grannarna, de stängde dörren, de har de aldrig gjort för.
Men när det kom ut, att vi stod i Polisens register,så stängde de dörren.
När man gick ut på gatan så var det gamla tanter.
Istället för att ha väskan här, så hände de den runt  halsen.
Det lustigaste med allt är att de romer som står i Polisens register har inte ens en felparkeringsböter.
De är helt fria från kriminalitet.
Då undrar vi.
Varför står vi i Polisens register?
Även folk som mina föräldrar, de har avlidit för 40 år sedan, men de finns i registret.
Och småbebisar på 7–8 månader.
Vad väntar Polisen att de ska ställa till med?
De står där.
Det var ju skånepolisen som gjorde detta och deras högsta chef, en kvinna kom ut i teven och sa att "Vi tar inte bort det här registret det kommer att stå kvar."
Sedan har JO gjort mycket för att vi ska få skadestånd.
De erkände att de gjort ett stort fel och att vi står i det här registret.
Då skulle vi få skadestånd.
Då kommer beskedet.
Vi är i Stockholm då, med vår romska husvagn på Skansen.
Då kommer beskedet att romerna ska få skadestånd.
Hur mycket? Fem tusen kronor.
Då blir jag så förbannad, så nu får ni ursäkta ordet.
Jag sa dom kan stoppa dem i röven.
De gör oss ännu mer ... att vi inte är människor helt enkelt.
De hade inte gett ett djur ett sånt litet skadestånd.
Polisregistret finns inte bara hos Polisen.
Det finns hos Skatteverket, Sjukkassan.
Det finns på Arbetsförmedlingen och på bostadsförmedlingarna.
Alla har det.
Så hur blir det med våra barnbarn när de gått ur skolan och vill söka ett arbete?
Då söker arbetsgivaren efter vem du är.
Jaha, du har stått i register sedan du var barn.
Samma sak med bostad.
Vi äldre tänker inte på detta.
Jag är pensionär, jag tänker inte söka arbete.
Men jag kanske vill byta lägenhet.
Då står jag där.

(Jonas Franksson talar)
Det är helt absurt att vi i Sverige idag 2014 ska behöva bli förnedrad för att få sina mänskliga rättigheter.
Jag har haft assistans sedan tjugo år tillbaka.
Jag fick assistans när jag var 18 år och nu är jag 37 och det har aldrig varit så här tidigare.
Aldrig.
Hade jag sagt det här för några år sedan – "för att du ska kunna få din personliga assistans så måste du... inspekteras duschen av en främmande person." – så hade alla skrattat.
Det hade varit fullständigt otänkbart.