Angående Tomas Agdalens uttalande om Independent Living

Två personer åker fyrhjuling utomhus.

Tomas Agdalen, från Inspektionen för socialförsäkringen, anser att Independent Living-konceptet bara fungerar för en mindre grupp. Därför bör en mycket mindre grupp ha rätt till personlig assistans än idag, säger han i en intervju med Assistanskoll.

STIL tar avstånd från Tomas Agdalens påstående. Independent Living handlar om självbestämmande och att varje människa har rätt att leva ett självbestämt liv. 

STILs har utvecklat självbestämmandekompassen. Det är ett verktyg för att alla människor ska kunna bestämma själva i sina liv.

Vi menar också, till skillnad från Tomas Agdalen, att den personliga assistansens kvaliteter visst är enkla att beskriva. Det handlar om att den som använder personlig assistans ska kunna bestämma vem som ger assistans, var den ges, när den ges, hur den ges och vad som ska göras. Att alltfler söker, eller vill söka, personlig assistans är ett tydligt bevis för att serviceformen håller en hög kvalité.

Artikel uppdaterad:
2018.03.23