Årets STIL-pris till Christine Bylund

Christine Bylund, forskare, scenkonstnär och aktivist, är 2022 års STIL-pristagare. Hon får priset för sitt mångåriga arbete med att sätta ord på nedskärningspolitikens konsekvenser för att vi ska förstå vad som händer.

STIL-priset delas ut måndagen den 12 december. Här kan du se utdelningen i efterhand.

De senaste tio åren har vi befunnit oss i en rättighetspolitisk backlash. Dagligen har vi kunnat läsa om neddragningar och nedskärningar av rättigheter och reformer som vi trodde att vi kunde ta för givna. I sådana tider behövs personer som kan sätta ord på vad som händer, ge det ett språk som människor kan förstå och belysa nedskärningspolitikens konsekvenser.

Årets STIL-pristagare har gjort just detta. I rapporter och krönikor, i föreläsningssalar och på teaterscener har hon oupphörligt och under många år visat att det finns en funktionsmaktordning som ger konkreta negativa konsekvenser i människors vardag.

Genom sin förmåga att befinna sig på akademins, scenkonstnärens och aktivistens plattform samtidigt, tillsammans med sitt stora patos för rättvisa och förmåga till intersektionella analyser har hon både korsbefruktat världar och fördjupat sitt budskap.

2022 har dock varit ett alldeles särskilt år för henne. Hon inledde det som scenkonstpionjär på en av våra nationalscener, i Dramatenföreställningen "Liv, död, sex, pop" och krönte det med sin avhandling "Anakrona livsvillkor; en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten". I avhandlingen undersöker hon hur personer med normbrytande funktionalitet har upplevt möjligheterna att ha relationer och familjeliv, från 1940-talet till idag.

För att outtröttligt och på en mängd olika arenor ha visat hur funktionsmaktordningens förtryck verkar och vilka konsekvenser den har gett i den svenska välfärdsstaten, tilldelas Christine Bylund 2022 års STIL-pris Hjärter Ess.

Juryn för STIL-priset:

Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet, Karolina Celinska, DHR, Bengt Elmén, STIL, Jonas Franksson, ordförande i STIL, Claes Hultling, Spinalis och Veronica Kallander, STIL.

Fotograf: Per Melander

Artikel uppdaterad:
2022.12.14