Årets STIL-pris till Nora Eklöv för en outtröttlig kamp för rätten till personlig assistans

Nora Eklöv Foto: Linnea Bengtsson

STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 

2019 tilldelas priset Nora Eklöv, generalsekreterare för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Priset delas ut onsdagen den 11 december klockan 18 på Courtyard by Marriott i Stockholm.
 
Sedan 2009 har över 2 500 personer förlorat sin statliga assistansersättning. Nästan nio av tio får avslag på sina nyansökningar om personlig assistans från Försäkringskassan. Samtidigt har praxis i landets kommuner stramats åt. Det har blivit allt svårare att få de timmar man behöver för att leva sitt liv.

Den här brutala nedskärningspolitiken på funktionshinderområdet har bedrivits av Sveriges regeringar tillsammans med förvaltningsrätterna runt om i landet under de senaste tio åren. Detta trots att Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. Konventionen slår fast rätten till personlig assistans.

För att motverka den förödande nedskärningspolitiken behövs ett starkt och tydligt motstånd. Personer som kan berätta om vad som sker och som arbetar för konkreta förändringar.

Få personer symboliserar det motståndet så tydligt som Nora Eklöv. Sedan hon för över tre år sedan flyttade till sitt nya arbete i Stockholm har hon bedrivit en outtröttlig kamp för rätten till sin personliga assistans. För sin rätt att få arbeta, för sin rätt att leva sitt liv, för sin rätt till liv och hälsa.

Genom att i skrift, tal, samtal och aktioner ständigt berätta om denna kamp, så sätter Nora Eklöv också ljus på de tusentals andra som är i samma situation. Hon berättar om ett land där det kommunala självstyret väger tyngre än individuella rättigheter, där ratificerade konventioner inte är annat än fina ord på ett papper, och där indragna rättigheter bara förvandlas till siffror i statistiken.

Nora Eklövs kamp för att sätta ljuset på hålen i Sveriges välfärdsgolv, har tagit henne till mitten av det svenska medieljuset och vidare till FN-skrapan i New York. Från aktioner vid stadsdelskontor och utanför riksdagen, till att få lagförslag döpta efter sig av socialministern.

Med sin över tre år långa kamp är Nora Eklöv också en förebild för alla att aldrig ge upp kampen för sina rättigheter.

För sin tydlighet, uthållighet och förmåga att förvandla sin personliga kamp till en större kamp för mänskliga rättigheter i Sverige tilldelas Nora Eklöv STIL-priset Hjärter Ess 2019.   

Juryn för STIL-priset: Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, ordförande i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, Spinalis, Veronica Kallander, STIL, Bengt Elmén, STIL, och Karolina Celinska, DHR.

Artikel uppdaterad:
2019.12.11