Åsa Regnér måste bestämma sig

Susanne Berg

Nedskärningarna i den personliga assistansen drabbar många personer mycket hårt. Det är en kris oavsett vad Försäkringskassa och regering påstår. Vi känner också stark oro över den nytillsatta LSS-utredningen. Utredningens direktiv innebär att situationen kommer att förvärras.

Minister Åsa Regnér fick i TV 4:s nyhetsmorgon möjlighet att förklara vad hon egentligen vill med den personliga assistansen.

– Åsa Regnér säger sig förstå att den personliga assistansen är en revolutionerande serviceform. Hon får det att låta som att utredningen bara ska se till att pengarna går till rätt saker. Problemet är att detta inte går ihop med direktiven till utredningen, säger Susanne Berg, chef på STIL:s politiska avdelning.

– I direktiven står det att besparingar inom den personlig assistans ska finansiera förbättringar i andra insatser. Men det är insatser som aldrig kan ersätta den personliga assistansen. Det står också att ytterligare besparingar ska göras av statsfinansiella skäl.

– Åsa Regnér måste bestämma sig för vad hon vill. Vill hon bara reglera företagens användning av assistansersättningen och inte begränsa våra liv måste direktiven till utredningen skrivas om. Dessutom måste ministern dra tillbaka uppdraget till Försäkringskassan att dämpa kostnadsutvecklingen. Lagstadgade rättigheter får inte dras ner eller in genom regeringsbeslut. Vill ministern skära i den personliga assistansen får hon gå den demokratiska vägen via riksdagen, avslutar Susanne Berg.

 

Föreningen STIL arbetar för självbestämmande för personer med normbrytande funktionalitet. Vi arbetar framförallt med rätten till personlig assistans.

Artikel uppdaterad:
2016.09.16