Bra att assistansersättningen höjs, tycker STIL

Porträtt Jonas Franksson

Nästa år höjs assistansersättningen med 3,5 procent. Förslaget finns med i budgetpropositionen som läggs fram nästa vecka. Under många år har assistansersättningen bara höjts med 1,5 procent. Därför har personliga assistenter inte haft någon bra löneutveckling.

En höjd assistansersättning per timme är en viktig fråga för STIL. Vi vill kunna rekrytera och behålla bra assistenter, det är avgörande för att vi ska kunna leva våra liv som vi själva vill.

– Vi är glada att regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och äntligen höjer assistansersättningen. Det har varit en hård och lång kamp som STIL har fört för och vi vill passa på att tacka alla politiska krafter som har drivit på. Samtidigt är det en bra bit kvar för att täcka de senaste årens eftersläpning, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL.

– Sveriges cirka 100 000 personliga assistenter gör att enormt viktigt arbete och det är skamligt att ersättningen knappt har täckt den årliga löneutvecklingen.

Höjningen av assistansersättningen skapar bättre förutsättningar för löneutvecklingen för personliga assistenter, menar Katarina Bergwall, verksamhetsledare i STIL.

– Det betyder att det blir lättare att anställa de personliga assistenter man vill, och att assistenterna vill stanna kvar i yrket. Det är en förutsättning för självbestämmande i personlig assistans, säger hon.

Artikel uppdaterad:
2020.09.14