"Vi har i våra kooperativ klarat att hålla en hög ambition och nivå på assistansen sedan reformen 1994. (… ) Under de sex senaste åren har schablonökningen varit betydligt lägre än löneökningarna, ibland bara hälften. Schablonen har höjts med 1–1,5 procent årligen och löneutvecklingen har varit runt 2,2 procent varje år. (… ) Hur ska kooperativ som våra kunna konkurrera om arbetskraft med andra branscher? Personlig assistent är inget genomgångsyrke utan ett högst kvalificerat arbete. Många av våra anställda stannar många år och vi vill erbjuda dem möjligheter att utvecklas inom yrket. Vi vill även i framtiden erbjuda vidareutbildning och lägga resurser på arbetsmiljön."

STIL och JAG skriver debattartikel i Dagens Samhälle. Den statliga ersättningen för assistanstimmar har inte följt löneutvecklingen på många år. Nu är botten nådd.

Läs hela debattartikeln här.

Artikel uppdaterad:
2020.01.10