"Den personliga assistansen riskerar att raseras"

En tom rullstol står i en sopcontainer på soptippen. Vid sidan av finns en skylt där det står "Restavfall".

I juni i år kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som sade att transporter till och från fritidsaktiviteter inte ger rätt till personlig assistans ”om det inte finns ett kvalificerat hjälpbehov”. Nu varnar Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen att domen kommer att få stora konsekvenser för stat, kommun och enskilda.

- Det här är ett dråpslag för assistansen. Den här tolkningen skulle innebära slutet för assistansreformen, säger Åsa Strahlemo från STIL, Stiftarna av Independent Living.

Försäkringskassan skriver till regeringen att de tolkar domen som att personer inte längre ska få assistanstimmar för tid då assistenten finns till hands i väntan på att assistansanvändaren behöver service.

- Det betyder till exempel att någon som har assistans på sitt jobb inte längre ska kunna ha assistenten på plats under hela arbetsdagen, utan bara under specifika moment. Detsamma gäller för aktiviteter utanför hemmet, säger Åsa Strahlemo.

- Det finns inget sätt att planera ett liv utifrån det, och helt omöjligt att anställa en assistent på de villkoren. Försäkringskassan menar att de som inte får assistans för väntetid kan ”välja att ansöka om en plats på en bostad med särskild service”. Det betyder helt enkelt att vi stängs in på institutioner igen. Våra liv kan inte längre levas i frihet och jämlikhet.

- Utifrån det som står i domen är Försäkringskassans tolkning nästan obegriplig, säger Åsa Strahlemo. Försäkringskassan har lagt en helt annan betydelse i begreppet ”kvalificerat” än vad som står i domen. Den här tolkningen sätter syftet med reformen ur spel och riskerar att rasera hela assistansreformen.

- Vi har varnat för konsekvenserna av den förda politiken i många år, men nu kan inte Riksdagen vara passiva längre. Vi hinner inte vänta på LSS-utredningen – om det ska finnas någon assistans kvar att tala om måste Riksdagen agera omedelbart. Tillåt inte en myndighet att ta sig makten att tolka domar på ett sätt som så tydligt står i strid med lagens intentioner.

Artikel uppdaterad:
2017.10.30

Länkar