Fel att skicka LSS-utredningen på remiss

Porträtt Jonas Franksson
Regeringen skickar ut LSS-utredningen på remiss. Utredningen var klar i januari 2019. Förslagen har fått mycket kritik och det har funnits ett brett motstånd mot att alls skicka ut dem.
 
Det är fel att LSS-utredningen går ut på remiss. Vi förlorar bara tid, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.
 
– Vi tycker att utredningen hör hemma i pappersinsamlingen. Direktiven var undermåliga, utgångspunkterna felaktiga och utredarna okunniga, säger Jonas Franksson.
 
Ett av förslagen som STIL kritiserade mest var en sammanlagd tid på 15 timmar i veckan behov som att sköta hemmet, träna och ha en aktiv fritid. Det skulle betyda att personer med behov av personlig assistans många timmar, eller alla timmar, per dygn inte skulle kunna bo kvar hemma.
 
Det förslaget stryks, enligt regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Remissinstanserna ska inte ge synpunkter på det förslaget. Inte heller på förslagen om att begränsa personlig assistans barn under 16 år och för personer med omfattande behov av personlig assistans som i första hand inte är fysiskt.
 
– Vi ser det såklart som en framgång att regeringen och samarbetspartierna har tagit till sig av vår kritik och inte går vidare med de värsta förslagen. Samtidigt innehåller utredningen röriga förslag som att till exempel införa en insats som heter personlig service. Den befarar vi bara kommer att leda till en försämrad personlig assistans, säger Jonas Franksson.
 
STIL anser att det behövs en ny LSS-utredning.
 
– Bedömningen av de behov som ger rätt till personlig assistans behöver göras om i grunden. En ny och kompetent utredning bör tillsättas så snart som möjligt för att komma tillrätta med detta. Den senaste domen som inskränker personlig assistans innebär att det inte är ett grundläggande behov att göra sig fin. Den understryker hur absurt systemet har blivit.
 
– Att skicka ut den gamla dåliga LSS-utredningen på remiss gör att vi bara förlorar tid till att göra nödvändiga förbättringar, säger Jonas Franksson.
 
Utredningens förslag om att staten ska ta över ansvaret för all personlig assistans tycker STIL i grunden är bra.
Artikel uppdaterad:
2020.06.28