Forskare kritiska till siffror om fusk

Bild från en demonstration. Många personer på Mynttorget i Stockholm. Två skyltar syns: "Jag vägrar statlig förnedring" och "Personlig assistans är en mänsklig rättighet".

Forskare på Lunds Unviersitet har i samarbete med STIL tagit fram en rapport som undersöker grunderna för den så kallade expertmetoden. Metoden har använts inom statliga utredningar för att beräkna och uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. Siffrorna om fusk har bland annat använts av ansvarig minister i en rad debattinlägg, och även för att ge Försäkringskassan i uppdrag att "bryta timutvecklingen" inom assistansersättningen.

Rapporten visar att metoden inte är lämplig och att siffrorna inte är tillförlitliga. Rapporten presenteras närmare på STILs konferens "Frihet, fusk och fakta - vad vet vi om personlig assistans idag?" den 5 maj i Stockholm.

Läs rapporten som PDF nedan, eller beställ den i tryckt format genom att kontakta oss!

Artikel uppdaterad:
2017.05.03

Dokument