Inget helhetsperspektiv i dom om sminkning

En person sminkar en kvinna.

Är sminkning ett grundläggande behov eller inte? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövat, och igår kom domen.

Enligt HFD är sminkning inte ett grundläggande behov. Sminkning kan inte anses vara en del av personlig hygien, enligt domen. Det beror på att förarbetena till LSS inte har beskrivit vad personlig hygien är. Därför utgår domstolen från det som kallas normalspråklig innebörd av personlig hygien, förklarar Jessica Smaaland, politisk sekreterare i STIL, som läst domen.

– Domstolen menar att personlig hygien är att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. De menar också att det finns formuleringar i förarbetena till LSS som talar för att personlig hygien enbart är att hålla sig ren, säger hon.

Jessica Smaaland är upprörd, men inte förvånad över domen.

– Med tanke på utvecklingen de senaste åren är det kanske inte någon förvånande dom. Men den strider helt emot målet och syftet med LSS. Dessutom strider den mot våra rättigheter enligt FN-konventionen, som ju Sverige ratificerade för över tio år sedan. 

– Vi har rätt till goda levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet, enligt LSS. Enligt funktionsrättskonventionen har alla personer med normbrytande funktionalitet rätt att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer, säger Jessica Smaaland.

Det är mycket märkligt att HFD inte ens nämner rätten till goda levnadsvillkor, delaktighet och lika valmöjligheter, påpekar hon.

– Helhetsperspektivet saknas fullständigt i domen. HFD är helt fokuserade på det enskilda behovet. Det är åter igen ett bevis på den skrämmande tillbakagången till den medicinska modellen, där vi åter är patienter och inte längre medborgare, säger Jessica Smaaland. 

DN-journalisten Kristina Lindquist kommenterade prövningen av smink i domstol tidigare i år. Hon skrev:

”Det intressanta med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att den så explicit erkänner människan som social varelse, vars behov skapas i relation till andra. (…) Den som går till själva LSS behöver inte vara juridiskt kunnig för att drabbas av hur radikal och genomgripande den här lagtexten faktiskt är. En nyckelmening slår fast att ’målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra’. Det här är en formulering som sticker ut i ett land som numera präglas av växande inkomstklyftor, skolsegregation och släpande socialförsäkringar. Den som har rätt att ’leva som andra’ har nämligen inte bara rätt till smink – hon har rätt till jämlikhet.” (DN 20/8-19)

Läs hela domen här: https://www.domstol.se/nyheter/2019/12/dom-i-mal-om-assistansersattning/?fbclid=IwAR2G3vmrEaXcI4iX0OhR-pdBbfrqfEIlwMVO0WIJCxING5MLdISnQMPqOlQ

Artikel uppdaterad:
2019.12.03