Kalla fakta tar upp STILs rapport

Niklas Altermark och Hampus Nilsson står på scenen framför en skärm med bilden "Det handlar om miljarder".

I kvällens Kalla fakta granskas de senaste årens nedskärningar av den personliga assistansen. Programmet tar upp flera saker som STIL har belyst. Hur en gammal dom har börjat användas efter regeringens instruktion till Försäkringskassan om att bryta timutveckligen inom den personliga assistansen. Hur otillräckligt och bristfälligt skyddsnäten är i kommunerna för dom som förlorat den statliga assistansersättningen. Dessutom intervjuas forskaren Niklas Altermark som gjort rapporten ”Det handlar om miljarder”, tillsammans med STIL och Lunds universitet. Rapporten kan du hitta på www.stil.se/sv/medborgargolv/dethandlarommiljarder.

- I rapporten visar vi att siffrorna på omfattningen av fusket som regeringen hänvisar till bygger på högst osäkra gissningar, säger Jonas Fransson, ansvarig för STILs politiska arbete. Metoden som använts är dessutom inte gjord för samhällsvetenskapliga undersökningar.

- I kvällens inslag får vår rapport också stöd av andra som menar att det inte finns säkra siffror på hur mycket det fuskas, till och med Försäkringskassan anser detta, fortsätter Jonas Franksson. Samtidigt uppstår ständigt nya tragedier, där människor förlorar eller nekas personlig assistans, och därigenom sina mänskliga rättigheter. Regeringen måste sluta upp med sina villfarelser och ändra lagstiftningen nu.

 

Artikel uppdaterad:
2018.01.22