Med anledning av de läckta förslagen från LSS-utredningen

Svart-vit av en tom rullstol på kanten av en container på soptipp

I fredags läckte några av förslagen ifrån assistansutredningen. Utredningen föreslår en rad absurda och brutala nedskärningar. Personlig assistans ska inte beviljas till barn under tolv år, personer över åttio år, eller personer som har grundläggande behov under 20 timmar, alltså de som har assistans via kommunen idag. Vidare föreslås att det femte grundläggande behovet (särskild kunskap) tas bort, samt att det införs en schablon på 15 timmar i veckan för alla övriga behov, utom arbete, studier och föreningsengagemang. Dessa förslag skulle om de genomförs slå sönder assistansen för alla som idag har personlig assistans; barn, fullvuxna och äldre. Konsekvenserna av förslagen är isolation, förtidspension och att mot sin vilja tvingas att flytta in på olika boenden. Att en utredning överhuvudtaget diskuterar dessa förslag i Sverige 2018, är en djupt skrämmande utveckling och pinsamt för Sveriges regering. STIL kräver att regeringen omedelbart förändrar direktiven till utredningen. Om besparingar i den generella välfärden ska genomföras så ska dessa solidariskt bäras av alla medborgare, inte av vissa. Inskränkningar i varje människas rätt att kunna leva sitt liv kan aldrig accepteras.

Artikel uppdaterad:
2018.02.21