Oacceptabelt att kommunerna ska kunna ändra beslut om personlig assistans

Under coronakrisen vill Sveriges kommuner och regioner (SKR) att kommunerna ska kunna omvandla ett beslut om personlig assistans till ett beslut enligt socialtjänstlagen. Det är fullkomligt oacceptabelt, anser STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

SKR har lagt flera förslag till regeringen om hur kommunerna ska kunna prioritera personer som är i störst behov av hjälp. Ett handlar om att ändra i LSS. Syftet med att omvandla beslut är enligt SKR:s förslag att kommunen ska kunna välja om personen ska få insatsen hemma eller på ett boende.

— Det är fullständigt oacceptabelt att SKR vill kunna ändra gynnande beslut och till exempel kunna bestämma att en person som behöver personlig assistans istället ska kunna flytta till ett boende, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL.

— I kristider prövas ett samhälle och då får vi inte börja tumma på mänskliga rättigheter. Rätten att inte tvingas in på institution är helt central i modern funktionshinderpolitik. Alla samhällsaktörer är pressade nu – och just därför är det extra viktigt att samhället står stadigt på sitt demokratiska fundament, säger Jonas Franksson.

Risken är stor att de personer som idag har personlig assistans via kommunen direkt kommer att få ett beslut enligt socialtjänstlagen istället, anser STIL. LSS är en rättighetslag, men det är inte socialtjänstlagen. Även personer med statlig assistansersättning är i riskzonen. Om assistansanordnare inte längre kan utföra assistans på grund av personalbrist i ett extra pressat läge så har kommunerna det yttersta ansvaret för personlig assistans. I ett sådant läge skulle dessa förslag gälla också personer med assistansbeslut via Försäkringskassan.

Lagändringen som SKR föreslår innebär en kraftig försämring av rättigheterna i LSS. När coronakrisen är över är risken stor att ändringen kommer vara kvar i LSS. Det är ett mycket oroväckande framtidsscenario, anser STIL.

— Sveriges kommuners inställning till personlig assistans inger inte förtroende. Den nedskärningspolitik av den personliga assistansen som många kommuner bedrivit de senaste åren har varit förödande och måste omedelbart upphöra. Det gäller i dessa dagar i slutändan rätten till liv och hälsa, säger Jonas Franksson.

Artikel uppdaterad:
2020.03.27