Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen

Skriften Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen handlar om artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention. STIL har skrivit den tillsammans med Independent Living Institute, ILI. Artikel 19 är en radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet. Den skrevs av länderna i FN tillsammans med organisationer av personer med normbrytande funktionalitet. För att leva upp till konventionen ska staten se till att personer med normbrytande funktionalitet ha rätt att välja bostadsort, få individuellt stöd och ha tillgång till allmän samhällsservice.
 
Men vad betyder det i praktiken? Och vad ar historien bakom rättigheterna? Vad kan vi och våra organisationer göra för att rättigheterna ska få genomslag så att alla verkligen får del av dem? Läs Susanne Bergs och Ola Linders essä som du hittar nedan i PDF- och wordformat. 
 
STIL och ILI har också skrivit en replik på språkforskaren Lars Melins debatt i DN den 12 januari. Den tar avstamp i Funktionsrättskonventionen och självklarheten att vi som lever med normbrytande funktionalitet representerar oss själva. Läs repliken här.
 
Artikel uppdaterad:
2020.09.14

Dokument