Regeringen stoppar omprövningarna

Ryggtavlor av folk som demonstrerar. På ett plakat står Frihet, Jämlikhet och Personlig assistans.

Idag meddelande regeringen på en presskonferens att de stoppar alla omprövningar av den statliga assistansersättningen tillfälligt fram till dess att alla utredningar blir klara. De meddelande också att de ändrar lagen så att väntetid och beredskap ska räknas som personlig  assistans. Både stoppet av omprövningarna och lagändringen förväntas börja gälla efter jul. 

- Vi är glada över detta välbehövliga andrum, men kampen är inte över, säger Åsa Strahlemo, utvecklingsstrateg på STIL.

- Det är tydligt att regeringen fortfarande menar att den personliga assistansen är för dyr och att det finns ett utbrett fusk. Vi vet att det inte är sant.

- Regeringen borde istället ta fasta på den viktiga demokratireformen som den personliga assistansen faktiskt är. Personlig assistans gör det möjligt för personer att vara delaktiga i samhället, bo i egen bostad och leva sina liv utifrån sina önskemål och förutsättningar. Det är en rättighet vi alla har som samhällsmedborgare.

Artikel uppdaterad:
2017.11.14