Replik till DN Debatt 7/2-18

Foto från en demonstration på Mynttorget i Stockholm. Flera personer syns i bilden, några använder rullstol. En person håller i en skylt där det står "personlig assistans är en mänsklig rättighet"

I onsdags skrev STIL en replik till utredaren Stig Svenssons debattartikel i Dagens nyheter samma dag. DN hade då redan publicat repliker från Bengt Westerberg och RBU och tackade därför nej till oss. Vi publicerar därför vår här istället.

De senaste åren har vi som använder av personlig assistans vant oss vid oseriösa utfall mot den frihetsreform som ger oss rätt att vara medborgare på lika villkor som alla andra. Regeringens utredare Stig Svenssons debattartikel på DN Debatt 7/2 tar dock det hela till en helt ny nivå då han hävdar att assistanslagsiftningen om några år kommer att kosta dubbelt så mycket som idag. Det finns inga belägg för detta påstående.

Argumenten hämtar Stig Svensson från ett hypotetiskt exempel om en person som långsemestrar i Portugal i tre månader och reser med 8-10 assistenter. Stig Svensson vet att marginalerna för att göra semesterresor med personlig assistans är mycket små och att det inte är dessa som ligger bakom de senaste årens timutveckling. 

I sin rapport skriver Stig Svensson själv att gruppen som har personlig assistans har ändrats under åren. Det har blivit så svårt att få personlig assistans att du måste ha mycket omfattande behov för att överhuvudtaget få personlig assistans från staten. Därmed ökar också antalet timmar per person. Alternativet till denna timutveckling är gruppbostäder eller sjukhusvistelse. Frånsett att vi trodde att institutioner tillhörde en förgången tid, en tid då vi inte levde ute i samhället, så är dessa alternativ inte alls billigare för samhället. 

De senaste årens neddragningar av personlig assistans har skapat mängder av personliga katastrofer runt om i landet. Konsekvenserna är tydliga och väl dokumenterade. Trots det framhärdar regeringen i att ytterligare besparingar måste göras. Även Stig Svensson för fram detta i slutet av sin artikel. Istället för att inse att regeringen har ett ansvar för att medborgarna kan leva och vara delaktiga i samhället ställer han andra basskyldigheter i samhället, som skola och äldreomsorg, i motsättning till detta ansvar. Stig Svensson anser uppenbarligen att regeringen ska bryta emot de konventioner som Sverige har ratificerat, backa bandet trettio år i tiden och frånta människor dess mest grundläggande rätt, rätten att styra över sitt eget liv. Det är djupt anmärkningsvärt.

STIL introducerade personlig assistans i Sverige. Vi har länge påpekat för regeringen att det går att stärka individuella rättigheter och därigenom den personliga assistanslagstiftningen, samtidigt som det går att få en mer rättvis finansiering av den. Intresset från regeringen har dock varit obefintligt. Det verkar nästan som om regeringen vill undandra sig ansvaret för våra mänskliga rättigheter helt och hållet. Det duger inte. I en regering har man inte bara ansvaret för sin egen statsbudget, utan också för att samhället håller ihop och fungerar. Då går det inte bara skjuta över ansvaret till kommuner och landsting. Regeringen måste garantera medborgarnas mänskliga rättigheter. Ett första steg vore att förhålla sig till verkligheten som den ser ut och sluta hänfalla åt oseriösa påståenden och spekulationer i intervjuer, artiklar och utredningar. 

Jonas Franksson

Ansvarig för föreningen STIL:s politiska arbete 

Artikel uppdaterad:
2018.02.09