Samlad information om att förhindra smitta

Tvätta och sprita händerna

Se till att ha handsprit hemma. Tvätta händerna och ta för vana att sprita händerna regelbundet.

Ha skyddsutrustning hemma

Ha skyddsutrustning hemma om någon skulle bli sjuk.

Skyddsutrustning är:

 • andningsskydd (av modell FFP2)
 • visir
 • förkläden i plast
 • engångshandskar, som behöver bytas mellan olika moment

Prata med dina assistenter om och när du vill att hen har visir eller annan skyddsutrustning för att skydda dig från att bli smittad. Fundera på hur du vill ha det för att du ska känna dig trygg.

Det finns inga nationella rekommendationer för att personliga assistenter ska använda skyddsutrustning i förebyggande syfte. För anställda i vård och omsorg i en del regioner finns rekommendationer om att ha visir och andningsskydd på sig när de jobbar nära någons ansikte. Tidigare har det räckt med munskydd. De nya riktlinjerna kommer ifrån Arbetsmiljöverket. Skälet är att det är ventilationen i ett hem kan vara sämre än i till exempel stora lokaler.

Om du blir akut sjuk och har misstänkt covid-19 så har STIL skyddsutrustning på våra kontor som vi budar hem till dig.

Testning

Trycket på testning är hårt och läget förändras från dag till dag. Vissa dagar har möjligheten till hemtestning stoppats på olika håll i landet. Om det inte går att boka ett hemtest, så är drive-in-tester eller tester som köps på apotek andra alternativ. Läs på 1177.se för att få reda på vad som gäller i din region.

Bor du i Stockholm så kan STILs kontor beställa ett test åt dina assistenter, via regionen. Det kan vi göra som arbetsgivare. Som arbetsledare kan du också prova att göra beställningen själv, läs mer här på hemsidan bakom inloggning. Assistenterna gör testet om de själva vill, testningen är frivillig.

Här kan du läsa mer generell information om testning i regionerna Stockholm, Jönköping och Västernorrland där de flesta av STILs arbetsledare bor.

Här finns information om hur testerna går till i Stockholm

Här finns information om hur testerna går till i Jönköping

Här finns information om hur testerna går till i Västernorrland

Sjuk men inte testad

Har det inte gått att få ett test? Folkhälsomyndigheten har råd och rekommendationer om bland annat isolering.

Den som är sjuk och inte har testat sig ska vara hemma i sju dagar efter hen blev sjuk. Du som assistent kan tidigast börja jobba igen sju dygn gått från att du först känt av symtom. Då ska du också ha varit feberfri och haft det som kallas gott allmäntillstånd i två dygn. Det här gäller även om du har milda symtom, alltså bara är lite sjuk.

Är det symtom som går över efter en dag så behöver du ändå ha varit symtomfri i två dagar innan du börjar jobba igen. Känner du till symtomen sedan tidigare, till exempel migrän eller allergi, behöver du inte vara hemma från jobbet.

Läs mer på hemsidan

På STILs hemsida finns samlad information om coronaviruset. Läs texterna regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Hindra smitta

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna. Tvätta med tvål och varmt vatten, ofta och länge. Tvålen behöver vara på huden i minst 20 sekunder för att göra någon nytta.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. För att den ska fungera behövs en riklig mängd, 2-3 pump. Men använd alltid tvål och vatten när det finns.
 • Torka händerna med engångshanddukar.
 • Gör rent ytor regelbundet där det kan finnas virus. Tvål och såpa tillsammans med vatten är fettlösande och förstör virusets skal.
 • Rör inte ansiktet. Coronaviruset kommer in i kroppen via ögon, näsa och mun.
 • Nys eller hosta i armvecket. Eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger. Kom då ihåg att tvätta händerna efteråt.

Använda skyddsutrustning

Här är en film i vilka situationer olika slags skyddsutrustning behövs och gör nytta. 

Om och när du använder skyddsutrustning ska du göra så här:

Ta på dig skyddsutrustning

1. Använd handdesinfektion
2. Sätt på förkläde
3. Sätt på munskydd/andningsskydd så att det täcker näsa, mun och sluter tätt mot ansiktet
4. Ta på visiret
5. Ta på handskarna

Ta av dig skyddsutrustning

När du tar av dig skyddsutrustning ska du desinfektera dina händer med handsprit mellan varje moment.

1. Ta av handskar och släng dem
2. Handdesinfektion
3. Ta av rocken eller förklädet så att det hamnar ut och in. Rör inte framsidan.
4. Handdesinfektion
5. Ta av visiret bakifrån
6. Handdesinfektion
7. Ta av munskydd/andningsskydd
8. Handdesinfektion
9. Desinficera visiret
10. Släng annan skyddsutrustning du har haft på dig (handskar, rock/förkläde och munskydd/andningsskydd)

Här finns den information STIL skickat tidigare:

Tveka inte att höra av dig till STILs kontor. Vi finns här för dig och hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt.

Artikel uppdaterad:
2021.05.12