STIL: 15-timmarsgränsen är helt horribel

STILs rapport LSS 2.0, vit text på svart bakgrund

Pressmeddelande

– Flera av LSS-utredningens förslag skulle innebära en katastrof och de hör hemma i papperskorgen, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.
 
LSS-utredaren Gunilla Malmborg föreslår att vi som har personlig assistans ska beviljas 15 timmar per vecka för övriga behov som att sköta hemmet, träna och ha en aktiv fritid.
 
– Utredaren talar om att det blir en förenkling, men som lagförslaget är utformat så är det en katastrof. Det innebär att vi som behöver någon i vår närhet dygnets alla timmar för att våra behov av personlig assistans kan uppstå när som helst inte kommer att beviljas tillräckligt med tid för detta.
Då får vi flytta in på institutioner igen, säger Jessica Smaaland.
 
– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige och det bryter brutalt mot de konventioner som vi undertecknat. Dessutom är det en kraftig kränkning av rätten till att vara en fullvärdig medborgare, säger Jessica Smaaland.
 
I STIL vänder vi oss kraftfullt mot att barn under 16 år inte längre ska ha rätt personlig assistans, utan få en kommunal insats istället. Kommunernas olika riktlinjer, och deras benägenhet att inskränka rättigheter enligt LSS, riskerar att försämra barns möjlighet att bestämma över sådant i sin vardag som jämnåriga barn kan bestämma över.
 
– Varför ska barn inte fortsätta ha rätt till personlig assistans när utredaren vill att den nya insatsen ska fungera som dagens personliga assistans? Rätten till lek riskerar att försämras och rätten att frigöra sig från sina föräldrar kan fördröjas, säger Jessica Smaaland.
 

LSS 2.0: STILs förslag för hur personlig assistans kan bli bättre

 
STIL är positiva till förslaget om att göra all assistans statlig, också för personer som idag har kommunal assistans. Det ligger helt i linje med förslagen i STILs egen skuggutredning. Vi släpper parallellt med LSS-utredningen 40-sidig rapport med konstruktiva förslag som kraftigt skulle förbättra dagens LSS-lagstiftning.
 
STIL menar att målsättningarna med LSS och personlig assistans måste kopplas till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Personlig assistans ska utformas på ett sätt som gör att vi kan leva mitt i samhällsgemenskapen, på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning, bo där vi önskar och vara en del av vardagslivet – precis som det står i konventionen.
 
Vi lägger också förslag om hur bedömningen av rätten till personlig assistans kan göras mer rättvis, jämlik och mindre kränkande än idag.
 
– Rätten till personlig assistans har kommit att handla om vad du inte kan göra – när den borde handla om vad som krävs för att vara självbestämmande, fullt delaktig i samhället och leva med jämlika levnadsvillkor. Behovsbedömningen måste utgå från våra samlade behov, istället för att fokusera på hur många minuter olika moment tar i duschen eller vid matbordet, säger Jessica Smaaland.
 
STIL lägger också förslag om hur statligt huvudmannaskap kan finansieras genom en skatteväxling från kommun till stat.
 
Kontakt
Jessica Smaaland, politisk sekreterare STIL, tel 070-765 87 16
Erika Wermeling, kommunikationschef STIL, tel 073-781 89 39
Artikel uppdaterad:
2019.02.22

Dokument