STIL har påverkat lagförslaget

En arbetsledare kliver in i sin bil med stöd av sin assistent

Igår, 8 januari, lämnade regeringen över sitt förslag på lagändring i den personliga assistansen till lagrådet. Glädjande nog har regeringen ändrat skrivningen om assistans utanför hemmet utifrån vad STIL uppmärksammade i sitt remissvar.

Från början var förslaget att assistans ska kunna ges för ”tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet, utanför den plats där den enskilde regelbundet vistas, på grund av att ett hjälpbehov, som inte tillgodoses av annan, kan förväntas uppstå”. STIL såg en fara i formuleringen eftersom man kan vistas på andra ställen regelbundet än hemmet. Det hade kunnat leda till att assistans inte skulle kunna ges vid exempelvis arbete eller studier när behov uppstår.

Vi såg också en fara med skrivningen ”annan”. Vi menar att det kunde tolkas som att det bara går att få personlig assistans när man gör en aktivitet på egen hand och inte när man gör något tillsammans med en anhörig, vän eller kollega, eftersom den personen skulle kunna räknas som ”annan”. 

Nu har regeringen ändrat förslaget till ”tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå”, vilket var STILs förslag.

En annan sak STIL och flera andra organisationer framförde i remissvaren var att resor måste ingå i en aktivitet, något som regeringen också lyssnat på. Det är mycket glädjande att regeringen tagit till sig våra synpunkter.

Lagändringarna kommer börja gälla 1 april.

 

Artikel uppdaterad:
2018.01.10

Länkar