STIL kommenterar budgetpropositionen

En hög med mynt

Idag kom regeringens budgetproposition. Där står det att de totala kostnaderna för assistansersättningen förväntas bli 800 miljoner lägre i år än vad man tidigare trott. Det beror på att antalet assistansanvändare beräknas minska med 300 personer under 2019.

– Assistansanvändarna blir färre eftersom det knappt sker några nybeviljanden av assistansersättning längre. Och även om det är ett omprövningsstopp sker ju en minskning av naturliga skäl när personer går bort. Det är tydligt att det finns pengar att stärka rätten till personlig assistans. Men då måste den politiska viljan finnas, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL.

Budgetpropositionen visar också att antalet timmar per assistansanvändare fortfarande ökar, men inte lika mycket som tidigare.

 – Att antalet timmar i genomsnitt fortsätter öka något beror på att alla som haft färre timmar redan har åkt ur. Och de få som tillkommer måste ju ha många timmar, annars hade de inte skulle blivit beviljade assistansersättning, säger Jonas Franksson.

Schablonersättningen höjs med 4,50 kronor nästa år, vilket motsvarar 1,5 procent. För ett antal år i rad har schablonersättningen inte ökat vare sig i takt med lönehöjningarna eller prisökningarna, och inte heller i år.

– Regeringen ser bara utgifterna och inte den totala samhällsekonomiska kostnaden. Mer än hälften av assistansersättningen kommer tillbaka i form av skatter, resten använder personliga assistenter till konsumtion. Assistansersättningen betalar sig helt enkelt själv.

Artikel uppdaterad:
2019.09.20