STIL möter LSS-utredningen

Idag träffar STIL LSS-utredningen.

- Vi är måna om att ta ansvar för den personlig assistansen, men även de andra insatserna i LSS, säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare i STIL. Våra lösningar för en modern och effektiv LSS bygger på förståelsen av personlig assistans så som den formulerats av Independent Living-rörelsen. I ett första skede vill vi bli överens med utredningen om vad personlig assistans enligt LSS är. Vi vill också vara överens om vad assistansanordning med hög kvalitet innebär, säger Katarina Bergwall. Det betyder bland annat att principen om kontantstöd måste utvecklas även i annan service som omfattas av LSS. Kontantstöd betyder att personen som behöver en viss service ska få ekonomisk makt att själv bestämma över den, eftersom personen själv vet bäst vad som behövs.

Assistansanordning med kvalitet kan enligt STIL bara bedrivas genom att:

  • Assistansanvändaren ges möjlighet att bestämma vem som ska arbeta som personlig assistent. Det betyder att assistansanvändaren ska avgöra vem som anställs inom ramen för gällande lagstiftning. Assistansanvändare ska inte behöva dela assistenter med andra utan att i förväg ha gått med på det. Assistansanvändare ska inte hamna i en situation där det är oklart vem som jobbar nästa pass.
  • Assistansanvändaren bestämmer vad assistenterna ska göra och hur.
  • Assistansanvändaren ska bestämma när assistansen ges. Det betyder inte att assistansanvändaren måste lägga schemat själv. Men anordnaren måste se till att användaren har rätt stöd eller verktyg för att kunna planera sin bemanning.
  • Assistansanvändaren bestämmer var assistansen ska ges. Personlig assistans är inte bunden till en byggnad eller situation utan till en person, och följer personen.  
  • Assistans måste anordnas med respekt för användarens integritet. Det betyder att att assistansanvändaren ska kunna ta del av all dokumentation kring sig själv på ett enkelt sätt. Assistansanorndaren måste tydligt använda sig av arbetssätt där assistansanvändarnas integritet skyddas.
  • Kontantstödsprincipen är en del av verksamheten, alltså att assistansanvändaren har insyn i sin egen assistansekonomi. Assistansanvändaren måste ha möjlighet att planera sin egen assistansekonomi, till exempel att kunna spara för att kunna göra en resa senare. Assistansanvändaren ska ha rätt att använda sin assistansekonomi för att utbilda sig eller sina assistenter och kunna välja annan utbildningsanordnare än den egna assistansanordnaren. 

- Som den organisation som var drivande bakom att personlig assistans enligt LSS kom till, har vi självklart ideér på hur den kan utvecklas, säger Katarina Bergwall. Vår långa erfarenhet av assistansanordning gör också att vi har förståelse för hur förslagen skulle kunna omsättas i prakiken.

Artikel uppdaterad:
2016.11.21