Pionjärerna som förändrade Sverige

Pionjärerna är en poddserie av STIL, där vi får möta de pionjärer som ligger bakom Sveriges viktigaste frihetsreform personlig assistans.

Vi tar oss tillbaka till en kall decemberdag i Stockholm på 80-talet, där en konferens ägde rum. Funkisaktivister från England och USA var inbjudna för att berätta om Independent Living – en modell och metod som utgår från att varje människa, oavsett funktionalitet, själva kan och ska få bestämma över sitt eget liv och sitt sätt att leva.

I Sverige var självbestämmande för personer med normbrytande funktionalitet långt ifrån verklighet. Funkisar levde ofta på andras premisser och man kämpade hårt för så kallad ”stärkt boendeservice”, alltså att man skulle få mer inflytande över den institutionaliserade hjälp man fick. Då blev tanken på Independent Living, att själv få välja vem, hur, vad och när assistansen skulle utföras, svår att greppa, nästan provocerande.

Pionjärerna är berättelsen om några av de banbrytare som vågade ta steget. Det är berättelsen om Sveriges första assistanskooperativ, STIL.  Det är också en berättelse om ett Sverige i förändring, om vunnen kamp och medborgarrätt.

Pionjärerna berättas av Full rulle, en podcast av och med aktivisten Tobias Holmberg och filosofen Emma Åstrand.

Avsnitt 

Artikel uppdaterad:
2022.11.22