Anställd ”För viss tid så länge uppdraget varar” eller på vikariat

Om du är anställd ”För viss tid så länge uppdraget varar” eller på vikariat längre än tre månader har du enligt lag rätt till minst motsvarande 25 dagars semesterledighet per år.

STIL har timbaserad semester

STIL har tecknat lokalt kollektivavtal med Kommunal om timbaserad semester. Det innebär att din semester är omräknad från dagar till timmar.

Semesterårsskifte sker varje år i månadsskiftet april-maj. Då räknar STIL fram hur många betalda semestertimmar du tjänat in under intjänandeåret och som du kan ta ut under semesteråret.

Semesterår

Ett semesterår är den 12-månadersperiod som du tar ut din semester. Semesteråret i STIL är den 1 april till 31 mars (alltså inte kalenderår).

Intjänandeår

Intjänandeår kallas den tidsperiod som du arbetar och tjänar in till betald semester. Intjänandeåret är 1 april till 31 mars året innan semesteråret. Hur mycket betald semester du har, beror alltså på hur mycket du har tjänat in året innan.

Betald eller obetald semester

Semestern kan vara både betald och obetald, beroende på om du har tjänat in semestern året innan eller inte. Du själv behöver ta reda på hur mycket betald semester du kan få. Det kan du se på din lönespecifikation. Kontakta löneavdelningen på STILs kontor om du har några frågor om detta.

Hur utbetalas semesterlönen?

Om du tar ut betalda semestertimmar får du semesterlön för dessa utbetald månaden efter uttagna timmar, det vill säga precis som vanlig lön.

Att ansöka om semester

Du ansöker om semester hos din arbetsledare. Din arbetsledare eller medarbetsledare avgör om du kan få semesterledighet den period du önskar. Du har rätt att få en sammanhängande ledighet på motsvarande 4 veckor någon gång under månaderna juni, juli eller augusti. Exakt när semestern kan beviljas under denna tid är det arbetsledaren som avgör.

Ansökan om semester eller annan ledighet gör du på blanketten Ledighetsansökan.

Spara semester

När du tar ut semester dras semestertimmarna på det aktuella arbetspasset. Om du har semestertimmar kvar efter att semesteråret är slut, kan du spara timmar om du tagit ut din huvudsemester. Om du vill spara semestertimmar behöver du meddela löneavdelningen senast den 31 mars. Annars betalas timmarna ut i pengar på lönen du får i maj.

Har du tjänat in en betald ledighet under 5 000 kronor så betalas semesterlönen ut på lönen i maj. Du har fortfarande rätt att vara ledigt men får då ta obetald semester.

Titta på din lönespecifikation i maj!

På din lönespecifikation i maj kan du se hur många betalda och obetalda semestertimmar just du har. Läs mer om hur du tolkar din lönespecifikation under ”Vanliga frågor”.

Artikel uppdaterad:
2023.06.29